Postupy první pomoci

Chtěli bych Vám nabídnout základní postupy první pomoci, abyste si mohli osvěžit ty nejdůležitější kroky pro záchranu lidského života. Vy musíte vědět, jak postupovat, než přijede záchranná služba. To vše se dozvíte na našich kurzech první pomoci pro veřejnost.

Postup při dopravní nehodě– myslet na vlastní bezpečnost, volat zdravotnickou záchrannou službu 155

Postup při masivním krvácení– použití latexových rukavic, stlačení rány či použití tlakového obvazu. Pokud krev prosakuje i po 3 tlakových vrstvách, použití škrtidla nad ránou, tj. mezi loktem a ramenem či mezi kolenem a kyčlí

Postup při bezvědomí– oslovení, bolestivý podnět, záklon hlavy a kontrola dýchání, max. 10 vteřin, které musí být pravidelné, normální

Postup při bezvědomí a  zástavě oběhu– oslovení, bolestivý podnět, záklon hlavy a kontrola dýchání, max. 10 vteřin, při bezdeší, nezvedá se hrudník uděláme 30 stlačení uprostřed hrudníku mezi prsními bradavkami poté záklon hlavy, ucpání nosu a provedeme 2 vdechy. Vdech by měl trvat maximálně vteřinu. Opět následuje 30 stlačení a 2 vdechy. Pokud poraněného neznáte, nemáte pomůcky na dýchání nebo nemáte dostatečně natrénované vdechy, je dostačující provádění pouze nepřímé srdeční masáže, to znamená kontinuální stlačování hrudníku do hloubky 5-6cm a frekvencí 100x za minutu.

Nekontrolujeme tep, pokud postižený dýchá=má tep, pokud nedýchá=nemá tep

Pozor!!! na lapavé dechy (lape po dechu jako kapr), pokud jsou přítomné lapavé dechy, začínáme s resuscitací.